Oslo og Omegn Turistforening

Oslo og Omegn Turistforening, OOT, nå DNT Oslo og Omegn, Den Norske Turistforenings største lokallag, stiftet 1936 etter initiativ av Friluftsklubben. Foreningens formål er å fremme fotvandring og friluftsliv, arbeide for naturvern og sikring av friluftsområder, samt utbre kjennskap til land og folk. Arbeidet utøves gjennom merking, skilting og rydding av ca. 1500 km blåmerkede stier, drift av turisthytter, arrangement av en rekke fellesturer med leder, samt en rekke ulike arrangementer.

OOT driver følgende hytter i Oslomarka: Kobberhaughytta, betjent hytte i Nordmarka, og de ubetjente hyttene Røirivannskoia og Øvresaga i Østmarka, Spikertjernhytta, Bekkestua, Råbjørnhytta og Snellingen i Romeriksåsene, Sinnerdammen, Katnosdammen og Tømtehyttene i Nordmarka, Fjellvang i Lillomarka, Myrseter, Presthytta, Smedmyrkoia og MustadkrokenKrokskogen, Hovedhytta i Vestmarka og Småvannsbu i Kjekstadmarka. I 2018 åpnet FuglemyrhyttaVettakollen.