Friluftsklubben

Friluftsklubben, forløperen til Oslo og Omegn Turistforening, stiftet 1923. Til tross for et meget begrenset medlemstall betød Friluftsklubben svært mye for friluftslivet i Oslomarka. I 1925 startet klubben arbeidet med å sette opp skilt og å merke sommerstiene med blå merker. Klubben inngikk avtale med Den norske Turistforening om overtakelse av alt rutearbeid i Oslo og omegn. I tillegg arrangerte klubben fellesturer med stor deltakelse og ga ut brosjyrer om fotvandring i Marka. Friluftsklubbens virksomhet gjorde at utfarten økte voldsomt sommerstid. I 1936 tok Friluftsklubben initiativet til å starte Oslo og Omegen Turistforening, som fra 1937 overtok ansvaret for merking og skilting av sommerstiene i Oslomarka.