Vettakollen

Vettakollen, ås vest for Sognsvann og øst for Frognerseteren, 418 moh. Trigonometrisk punkt. Her var det vardeplass for Oslo og Aker i gammel tid. Lenger sør er det også et trigonometrisk punkt på 378 moh, et av stedene i Oslo med flottest utsikt over byen. Navnet Vettakollen kommer sannsynligvis av vete, som betyr varde, og stammer trolig fra den tid Håkon den gode etablerte vardetjeneste fra Båhuslen og nordover langs norskekysten.

Fra boligstrøket Vettakollen på sørsiden går det sti og skiløype opp på Vettakollen og videre over Fuglemyra, som trolig var dyrket mark i bronsealderen.  Fuglemyrhytta åpnet her 2018.

Sørøst på Vettakollen ligger Båntjern.