Vettakollen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Vettakollen, boligstrøk ved foten av høydedraget Vettakollen, bydel Vestre Aker. Opprinnelig utbygd med villaer på forholdsvis store tomter fra begynnelsen av 1900-tallet, etter at åpningen av Holmenkollbanen 1898 hadde gjort området lett tilgjengelig (Vettakollen stasjon). En del fortetning med småhus og terrasseblokker i de senere år.