Vettakollen stasjon

Vettakollen stasjon retning Frognerseteren. September, 2022. Foto: Aslak Malmåsen

Vettakollen stasjon, holdeplass på Holmenkollbanen fra åpningen 1898, 196,7 moh, het opprinnelig Greveveien. 1907 fikk stasjonen stasjonsbygning oppført av Strømmen Trævarefabrik med stasjonsmesterbolig og poståpneri. På denne tiden var post- og vareleveranser et problem for folk i området, men etter hvert som det kom flere forretninger som begynte å bringe varer, og biler ble vanlig, falt behovet for godsekspedisjon bort. Postkontoret fortsatte i stasjonsbygningen til 1989, nå Vetakollen pizzeria med adresse Skogryggveien 39.