Greveveien

Greveveien, Maridalen, fra Maridalsveien nord for Hammeren til Movann, videre gjennom Nordmarka forbi Ørfiske til Hakadals verk. Oppkalt etter grev Herman Wedel Jarlsberg (1779–1840), som anla veien i 1820-årene som forlengelse av Ankerveien til Hakadals Verk. Deler av veien ble neddemmet da Ørfiske ble innlemmet i Oslos drikkevannsforsyning i 1904, men er synlig ved lav vannstand. Også gjennom kulturlandskapet i Maridalen er veien delvis borte, som følge av omlegginger innen jordbruket. Greveveien benyttes i dag som skogsbilvei mellom Hakadal og Movann. Strekningen Movann–Sandermosen benyttes hovedsakelig som turvei og har også navnet Hakadalsveien.