Movann

Movann, Nordre og Søndre, to innsjøer i Nordmarka, på grensen til Nittedal, henholdsvis 274 og 273 moh. Vannene har en rekke mindre tilløp fra grensetraktene mot Nittedal og avløp ved Movassbekken sørover til Dausjøen.

Gjøvikbanen går på vestsiden av Søndre Movann og på østsiden av Nordre Movann. Movatn stasjon ligger ved Søndre Movann.