Movassbekken

Movassbekken, også kalt Mobekken, bekk i Østre Nordmarksvassdraget, fra Movann (273 moh) på grensen til Nittedal til Dausjøen (154 moh). Mottar bl.a. Kvernbekken, Godtholbekken og Dølebråtbekken fra vest og bekk fra Søndre Langvann på grensen til Nittedal i øst.

Rett øst for bekken ved Sandermosveien er det parkeringsplass som er et populært utfartssted både sommerstid og med skiløyper mot Tømte.