Dølebråtbekken

Dølebråtbekken, Nordmarka, tilløp til Movassbekken fra nordvest, Østre Nordmarksvassdraget, kommer fra traktene på sørøstsiden av Midtkollen (519 moh) og munner ut i Movassbekken sørvest for bebyggelsen på Sørbråten.