Sørbråten (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sørbråten, boligstrøk langs Gjøvikbanen ved Movatn. Området ble utskilt som Sydbråten Skog fra Vaggestein og utparsellert av A/S Sydbråten Byggetomter fra tiden før den første verdenskrig, hovedsakelig utbygd fra 1920-årene frem til 1940, nyere bebyggelse etter 1956. Området har vært pålagt strenge restriksjoner pga. beliggenheten i Maridalsvannets nedslagsfelt. Sørbråten kapell innviet 1948.

Referanser til denne artikkelen

Movatn