Movatn

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Movatn, bydel Marka, tettsted og stasjon på Gjøvikbanen ved km 19,34, ved Søndre Movann. Stasjonen ble anlagt som militært krysningsspor i 1900, opprettet som stoppested 1927, oppgradert til stasjon 1935, fjernstyrt fra 1971, ubemannet fra 1972. Stasjonsbygningen i funkisstil (ark. NSBs arkitektkontor) ble tatt i bruk 1936, revet 1973. Ca. 2,4 km nordvest for stasjonen ligger Hansakollen med restene av et tysk flyvrak fra den annen verdenskrig.

Se også Sørbråten.