Marka (bydel)

Marka, administrativ fellesbetegnelse på de områdene i Oslomarka som ligger utenfor bydelsgrensene og er som bydel Sentrum ansett som fellesområde for byens befolkning. Grensen for Nordmarka/Lillomarka strekker seg fra bygrensen i Bogstadvannet østover over TryvannshøgdaVettakollen, sør for Sognsvann og Maridalsvannet, langs Grefsenkollen og sørenden av Lillomarka til bygrensen. Østmarka ligger øst og sør for bebyggelsen i Groruddalen og Ytre by sør.

Området utgjør i alt 301 km2, dvs. 66 % av Oslos areal, og hadde 2018 et folketall på 1644. Befolkningen i Marka er stemmeberettigede og valgbare til bydelsutvalget i nærmeste bydel. Denne gir også Markas innbyggere de nødvendige helse- og sosialtjenester.

Om Marka som friluftsområde m.m., se Oslomarka. Se også Markagrensen og Markaloven.