Hansakollen

Hansakollen, ås i Nordmarka, nord for Maridalen, 2,4 km nordvest for Movatn stasjon, 493 moh. Hansakollen er den sørøstligste av kollene i Maridalsalpene og er en forlengelse sørover av Vittenbergkollen 519 moh. Den er en del av Mellomkollen naturreservat. Den har bratte sider med stup og urder og er stort sett ganske tett bevokst. Selve kollen er ganske uberørt med tråkk heller enn stier, mens det i de bratte kollesidene og på flatere partier i disse går til dels fint oppmurte hesteveier.

2. juli 1942 styrtet et tysk bombefly av typen Dornier 17M-1 i Hansakollen under innflyging til Gardermoen. Besetningen på tre omkom. Rester av flyvraket ligger fremdeles i terrenget. Stedet regnes som et minnested, og det er forbudt å røre eller fjerne vrakrester.