Sørbråten kapell

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sørbråten kapell, Sørbråtveien 36, var en liten trekirke innviet 11. sept. 1948 av sogneprest Ole S. Fodnes som privat kapell for Sørbråten kapellforening. 1956 overtatt av Grefsen prestegjeld for Sørbråten distrikt, og overført til Nordberg menighet 1990. Avvigslet som kirke 2013 og solgt 2018. Bygningen ligger like vest for Snippen stasjon og ble opprinnelig oppført som feriehjem for snekkere, antakelig på dugnad. Klokketårn oppført etter at bygningen ble tatt i bruk som kapell.