Tømte (plass) Vaggestein

Tømte, Maridalen, nordøst for Øyungen. Opprinnelig plass under Vaggestein. Innlemmet i Nordmarksgodset 1877.

Sør for Tømte ligger Tømtehytta, reist 1921. Den var opprinnelig i privat eie, og ble 1962 overtatt av idrettsforeningen Kamp(/Vestheim). Fra 1994 eid av DNT Oslo og Omegn. Nybygg oppført 1997.