Kamp/Vestheim

Kamp/Vestheim, Idrettsforeningen, opprinnelig to klubber, Kamp og Vestheim, begge stiftet 1927, slått sammen 1973. Særlig kjent som friidrettsklubb, driver også orientering, ski og snowboard. Klubbhus på den gamle løkken Sognshaug (Professor Dahls gate 44). Kjente utøvere har vært Erik Stai (Vestheim) og Wilhelm Sorteberg og idrettsledere som John Chr. Schønheyder, Arne B. Mollén og Svein Arne Hansen.