Kvernbekken

Kvernbekken, bekk i østre del av Nordmarka med tilløp til Søndre Movann (273 moh) fra nordvest, kommer fra Damputtene (407 moh) i traktene vest for Lørenskoghøgda og renner gjennom de nordlige delene av tettbebyggelsen på Movatn.