Dausjøen

Dausjøen, innsjø i Maridalen, nord for Maridalsvannet, nederst i det østre Nordmarksvassdraget. 154 moh. Tilløp ved Skarselva i nordvest og ved Movassbekken i nordøst. Avløp ved Dausjøelva til Maridalsvannet. Ettersom Dausjøen har avløp til Maridalsvannet, er vannet og omgivelsene belagt med ferdselsrestriksjoner. Skiløype langs Movassbekken i vannets østside.

Dausjøelva er navnet på elven fra Dausjøen til Nesbukta lengst nordøst i Maridalsvannet. Midtveis i elveløpet mellom Dausjøen og Maridalsvannet ligger Sagstua med rester etter et sagbruk fra 1700-tallet.