Båntjern

Båntjern, lite skogtjern i Frognerseterskogen, 246 moh, i sørhellingen av Vettakollen og inntil Ankerveien, mellom Vettakollen stasjon og Sognsvann. Avløpet kalles Risbekken og møter Sognsvannsbekken ved Gaustad. Tjernet ligger naturskjønt til og har i mannsaldre vært en yndet rasteplass og badeplass.

Navnet kommer av bån i betydningen barn, eller bonn i betydningen kølabonn, sted med kullmile.

Båntjern skal ha inspirert Andreas Munch til diktet Et Fjeldvand.