Frognerseterskogen

Frognerseterskogen, vel 7000 daa stor skogeiendom som konsul Thomas Heftye kjøpte 1864. Skogen hadde tidligere hørt under gårdene Holmen, Frøen og Frogner. Thomas Heftye åpnet Frognerseterskogen for allmennheten, som han også gjorde med skogen på sin eiendom Sarabråten i Østmarka. Dette fikk vesentlig betydning for utviklingen av friluftslivet i byen. En bautastein er reist over Heftye av ungdom i byen 1888, mellom Svenstua og Midtstuen. Kommunen kjøpte skogen av dødsboet 1889.