Svendstuen (plass)

Svendstuen, eller Svenstua, gnr. 33/1722, Frognerseterveien 70, tidligere to husmannsplasser, Øvre og Nedre Svendstuen, som lå under Østre Holmen.

Thomas Heftye kjøpte 1864 Frogner- og Frøenskogene og satte omkring 1867 opp en sag her som fikk navnet Frognerseteren Brug. I 1889 kjøpte kommunen stedet med sagbruk. Navnet Frognerseteren Bruk ble senere anvendt for hele den kommunale sagbruksvirksomheten. I Nedre Svendstuen var det severing for turfolk 1890–1917. Bestyrerbolig reist 1917, stor skogstue 1918 (finnes fortsatt). På Nedre Svendstuen hadde Oslo Skogvesen administrasjonskontor 1889–1954, deretter brukt som tomannsbolig for ansatte i Skogvesenet. Sagbruket ble nedlagt 1947. Verksted for Skogvesenets maskiner fra 1953, nybygd etter en brann 1954. Tidligere hadde Sivilforsvaret møteplass her. Alle driftsbygningene revet i forbindelse med byggingen av Svendstuen skole i annen halvdel av 1990-årene.