Svendstuen skole

Svendstuen skole fotografert i 2006. - Foto Hans-Petter Fjeld / Creative Commons

Svendstuen skole, Frognerseterveien 76, barneskole (1–7), tatt i bruk 1998 (ark. Per-Ola Oredsson), i 1997/98 i tre midlertidige paviljonger på Hemingbanen. Den ligger der den gamle husmannsplassen Svendstuen lå. Skolen har satset på alternative læringsarenaer og varierte arbeidsmetoder, blant annet uteskole på mange trinn og drama for utvalgte trinn. Skolen ble utvendig rehabilitert i 2015. Skolen har en vannskulptur laget av Dag Birkeland. Skolefanen er laget av May Bente Aronsen. Første skoleår hadde skolen 186 elever, elevtallet for skoleåret 2023/24 var 384.