Frognerseterveien

Frognerseterveien, VinderenFrognerseteren, bydel Vestre Aker og Marka, villavei fra Holmenveien til Ankerveien, videre som turvei fra Midtstuen til Frognerseteren. Navnet ble offisielt vedtatt 1907, men var også tidligere i bruk. Veien ble anlagt av Thomas Heftye (1822–86) som kjørevei opp til Heftyevillaen og Frognerseteren. Deler av veien er senere brukt som akebakke (Korketrekkeren).

Ved Midtstuen, der veien krysser Ankerveien, står to bautaer, en på sørsiden og en på nordsiden av Ankerveien. Den på nedsiden, ved Kristianiasvingen, ble reist 1908 til minne om Georg Stang (1858–1907) oberst og politiker, forsvarsminister 1900–03, en sterk talsmann for et selvstendig Norge. Den på oversiden på venstre side av turveien, ble reist 1888 til minne om Thomas Heftye, bankier og en av stifterne av Den Norske Turistforening 1868 og dens formann til sin død. Han eide bl.a. områder ved Frognerseteren, som han åpnet for publikum. Han testamenterte Tryvannshøgda til Kristiania kommune, som også kjøpte Frognerseterområdet av hans enke 1889.

Bygninger m.m.:

2. En stor, moderne villa fra slutten av 1960-årene. Nå Sør-Koreas ambassadørbolig. Tidligere var dette en del av hagen til en eldre villa som lå høyere oppe, der adressen nå er nr. 4, tidligere 2/4. Villaen som hadde hage nedover mot Holmenveien, var eid av grosserer Trygve Jacobsen (1876–1964). Under krigen var villaen rekvirert av tyskerne og ble brukt av en SS-offiser (der Fürsorgeoffizier der Waffen-SS beim Höheren SS- und Polizeiführer Nord). Villaen ble revet i 1972 og erstattet av flere hus på den store eiendommen.

18c. Villaen «Hauk(e)lia», Hauk Aabels (1869–1961) og senere Per Aabels (1902–99) hjem, ligger til den lille private blindveien Haukelibakken.

19. Villa oppført for maleren Andreas Schneider (1861–1931) i 1898 (ark. Johan Meyer).

22. Murvilla, tidligere hjemmet til billedhuggeren Sigri Welhaven (1894–1991). En rekke av hennes skulpturer stod tidligere i hagen.

27. Funksjonalistisk forretnings- og boliggård fra 1936 med forretningslokaler og leiligheter ved krysset med Stasjonsveien. Her lå tidligere husmannsplassen Lillebråten under Grimelund. I 1906 kjøpte kolonialhandler Fredrik Wilhelm Brustad (1873–1945) husmannsstua og åpnet kolonialhandel her; han hadde tidligere drevet forretning i Bogstadveien. I løpet av 1930-årene ble lokalene for små, og Brustad fikk oppført sin nye forretningsgård (ark. Hugo Brustad). Her var det i tillegg til kolonialforretningen kjøttforretning, isenkram og fargehandel. I annen etasje var det ti leiligheter, i tredje to, og her bodde Brustad selv. Under krigen var gården rekvirert av tyskerne. Da Brustad døde i januar 1945, ble forretningen leid ut og videreført som F. W. Brustads eftf. Nå er det en KIWI-butikk her.

48. En eldre villa, ombygd med atelierdel for teatersjef Johan Fahlstrøm (1867–1938) i 1917. Den nybarokke villaen, «Villa Bakkehuset», som var tegnet av Henrik Bull, fikk da et stort ateliervindu mot veien. I tillegg til å være skuespiller og teatersjef, var Fahlstrøm også billedhugger og maler. I hagen stod bronseskulpturen av villsvinet, som han senere gav til Slemdal skole, og som i mange år stod i det lille parkanlegget foran skolen ved Stasjonsveien.

50 og 50b. En stor boligblokk fra 1980-årene og en villa. De to villaene som lå her tidligere var rekvirert av tyskerne under krigen.

54–62. Fem rekkehus med tilsammen 22 enheter. Her lå tidligere Fossheim hotell, en stor treetasjes trebygning, oppført 1898. I første etasje var det forhall, peisestue og to spisesaler, i de to øvrige etasjene var det 11 gjesterom i hver. Under krigen var hotellet rekvirert av tyskerne. Kommandantur Armee Nachschub Truppe 463 og Heeres Unterkunftsverwaltung (ledelsen for forsynings- og innkvarteringsvirksomhet) var forlagt her. Hotelldriften opphørte i 1947, da hotellet ble kjøpt av Menighetsfakultetet. En mannskapsbrakke og to garasjebrakker som stod ved hotellet, ble solgt til Menighetsfakultetet ved årsskiftet 1947/48. Året etter ble hotellet solgt til Det Norske Misjonsselskap som drev det som misjonærhjem for hjemvendte misjonærer til 1980. Da solgte man det til et eiendomsselskap som rev det.

63. Midtstuen Verksted, en utdanningsinstitusjon underlagt Bymiljøetaten, tidligere anlegg med garasjer for Friluftsetaten.

76. Svendstuen skole.