Frognerseteren Bruk

Frognerseteren Bruk, opprinnelig navn på Thomas Heftyes sagbruk på Svendstuen (fra 1867), etter hvert brukt om kommunens samlede sagbruksvirksomhet. Omfattet etter kommunesammenslåingen med Aker fem sagbruk, men virksomheten ble flyttet til ett bruk på Haraldrud i 1950.

I 1980-årene ble deler av eiendommen solgt. Skjebnen til det kommunalt eide sagbruket var en het sak i Oslo-politikken ved slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene, inntil virksomheten ble innstilt og bruket nedlagt i 1993.