Haraldrud gård

(Omdirigert fra Haraldrud (gård))

Haraldrud, eller Haraldsrud, gård med gnr. 139/3. Den lå ved nåværende Haraldrudveien 10–12. Første branntaksering er fra 1867 da gården ble eid av Jørgen Young. Det opprinnelige huset brant ned i 1890-årene og ble erstattet av et nytt hus, bygd for grosserer Lockert. Det var bebodd til 1987 og brant ned 1992. Et nytt næringsbygg ble oppført på tomten 1997.

Haraldrud ble kjøpt av Aker kommune 1917. I 1950 overtok Frognerseteren bruk, som drev sagbruk her 1954–92. Senere ulik næringsvirksomhet.

Til Haraldrud hørte plassen Løvli, som lå ved Alnabanens overgang ved Brobekkveien.