Brobekkveien

Brobekkveien, Brobekk, bydel Bjerke, fra Refstadsvingen til Strømsveien ved Alnabru. Oppkalt 1925 etter plassen Brobekk (nr. 2d).

Bygninger m.m.:

2f. Våningshus og uthus i sveitserstil oppført 1875 av steinleverandør Anton Borrebæk. Huset som ligger like nedenfor Trondheimsveien, har bevart hage på sørsiden.

9b. En enebolig oppført like etter krigen av og for ingeniør Aage Brustad (1925–2015). Brustad kjøpte en av brakkene i Kranich-leiren (Baracke Frankfurt am Main), fikk den demontert og satt opp her i det som den gang var hans foreldres hage. Brakken ble istandsatt, isolert og tilbygd en fløy, slik at huset fremstod som en moderne enebolig.

22. Lunden park, grøntområde på ca. 3 daa med liten grusbane og lekeapparater.

31. Brobekk senter, lokalsenter bygd samtidig med blokkene i Økernbråten borettslag. Her var tidligere matvarebutikk, blomsterforretning, jernvarehandel, baker, bokhandel og bank. Senteret har nå mange tomme lokaler, her er en kro, lege, frisør, fysioterapeut, videokiosk, pizzabaker og en kebabkiosk.

33. Boligblokk med 108 ettromsleiligheter, oppført 1957.

35–47. To fireetasjes boligblokker som tilhører Økernbråten borettslag, oppført 1955.

50. Vollebekk skole.

52. Europris Vollebekk, Meny Vollebekk og A Bilvask.

87. Anlegg for Energigjenvinningsetaten; Haraldrud (til 2008 Brobekk) energigjenvinningsanlegg, tatt i bruk 1967. Haraldrud gjenbruksstasjon og hageavfallsmottak.

80. Trykkeriet Fabritius AS holdt lenge til her.

95. Alna gård, gnr. 121/2.

101. Forretningsgård med bl.a. batteriprodusenten Exide Technologies, se Sønnak Batterier.

104–107. Her lå malingsfabrikken til Alf Bjercke A/S.