Brobekk (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Brobekk, boligstrøk i Bydel Bjerke, boligstrøk sør for Trondheimsveien der den krysser Hovinbekken; navn etter plassen Brobekk. Stedet var planlagt som endestasjon for den prosjekterte Årvollbanen. Småhusbebyggelse.