Haraldrud energigjenvinningsanlegg

Haraldrud energigjenvinningsanlegg, Haraldrudveien 18, åpnet 1967 som Brobekk spesialavfallstasjon, nåværende navn fra 2008. Anlegget er underlagt Energigjenvinningsetaten. Haraldrudanlegget ble tatt i bruk i 1967 og var Norges første store gjenvinningsanlegg for avfall. Anlegget ble ombygd 1983–86 og 1988–90 bl.a. med røykgassrenseanlegg fra 1989. Et nytt, avansert renseanlegg ble installert 2002.

Ved anlegget behandles hovedsakelig husholdningsavfall, og noe næringsavfall – totalt ca. 100 000 tonn i året. Anlegget produserer energi i form av varmt vann som distribueres til fjernvarmenett i Groruddalen og til Oslo sentrum. Total kapasitet er 250–260 GWh. Anlegget forsyner 39 000 husstander med fjernvarme.

På området ligger også Haraldrud gjenbruksstasjon.