Haraldrud gjenbruksstasjon

Haraldrud gjenbruksstasjon og hageavfallsmottak, Haraldrudveien 18, innkjøring fra Brobekkveien 87, Renovasjonsetatens anlegg på Brobekk (tidligere Brobekk gjenbruksstasjon). Anlegget ble først tatt i bruk 1967, nåværende anlegg ble åpnet 2008 og er Norges største avfallsmottak. Det er gratis levering for privatpersoner og husholdninger inntil 3 m3. Anlegget har egne kontainere for ulike typer avfall. Det legges vekt på ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning.

På området ligger også Haraldrud energigjenvinningsanlegg.

Under krigen hadde tyskerne et stort lagerområde her, en del av Ulven Lagerområde.