Vollebekk skole

Vollebekk skole, Brobekkveien 50, barne- og ungdomsskole (1–10), åpnet til skolestart høsten 2017. Den store utbyggingen i området førte til behov for flere skoler, og elevene på Vollebekk sognet tidligere til Refstad og Løren skoler. I skoleåret 2018/19 hadde skolen i alt 98 elever på de første tre klassetrinnene; skolen er utbygd for i alt 780 elever og en byomfattende spesialavdeling med 24 elever.

Skolebygningen er bygd etter standardprogrammet for nye skolebygg i Oslo og har fleksible læringsarealer. Den huser per 2019 også 14 klasser fra Ruseløkka skole, som benytter undervisningsarealene her mens nye Ruseløkka skole er under bygging.