Ruseløkka skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Ruseløkka skole i 1871. Illustrasjon av Andreas Ludvig Søborg med teksten «Den nye Almueskole på Ruseløkken». - Foto Oslo Museum / Cretive Commons
Nye Ruseløkka Skole, September 2021 Foto: Aslak Malmåsen

Ruseløkka skole, Løkkeveien 15, barne- og ungdomsskole (1–10), en 2-parallell barneskole og 3-parallell ungdomsskole. Den har 690 elever. Skolebygningen tegnet av arkitektfirmaet GASA, var ferdigstilt 2020, men grunnet corona-pandemien ble skolebygningen først tatt i bruk i 2021. Det nye skolebygget er plassert langs Løkkeveien, og den opprinnelige natursteinsmuren er reetablert som en base/sokkel for det nye skolebygget. Muren blir dermed en tydelig og viktig del av det nye skoleanleggets arkitektoniske uttrykk, og bidrar til at de vernede, historiske elementene forsterkes og videreføres. Det samme gjør de røde teglfasadene av gjenbruksstein fra det gamle skolebygget. Skolen har takterrasse med dyrkingsarealer og utsikt.

Skolen ble opprinnelig anlagt som en toetasjes bygning på toppen av Ruseløkkbakken og åpnet 1871 , arkitekt Henrik Thrap-Meyer. I 1891 ble tredje etasje samt overlærerboligen oppført, arkitekt Stadskonduktøren, antakelig Holm Munthe. Bygningen ble påbygd en fjerde etasje 1938 og utvidet med to fløyer 1938–39, arkitekt Byarkitektens kontor v/ Harald Aars.

Skolebygningen ble 2016 vedtatt revet for å bli erstattet av en ny bygning; etter diverse utsettelser ble endelig rivningstillatelse gitt i 2018, og skolen ble så revet 2018/19 og erstattet av nytt skolebygg på samme tomt.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1910 (1610 elever). I skoleåret 2023/24 hadde skolen 604 elever.

Fra 2009 har skolen hatt et tilbud på ungdomstrinnet for talenter i klassisk ballett fra hele landet. Tilbudet er i samarbeid med Den Norske Opera og Balletts Ballettskole, opplæringen i fellesfag foregår på Ruseløkka skole og opplæringen i ballett foregår på ballettskolen.

Ruseløkka Skolekorps ble stiftet 3. mars 1933 som guttemusikkorps; 1964/65 ble skolekorpset splittet i et gutte- og et jentekorps. I 1969 ble de to korpsene slått sammen til ett skolekorps. Etter en periode å ha ligget nede, ble korpset reetablert i 2015. Ruseløkka Janitsjarorkester ble stiftet 1957 av 18 guttemusikanter som var blitt for store til å være med i korpset.

Den kjente skolemannen Olav Kvalheim var overlærer ved Ruseløkka 1946–70.

Annen verdenskrig.

I 1940 var skolen under ombygging, et arbeid tyskerne overtok og forserte. 6. november 1940 ble skolen tatt i bruk som kaserne. De første tyskerne som ble innkvartert her kom fra Øst-Prøyssen, og kasernen deres ble derfor kalt Kaserne Ostpreussen. Kasernen ble en av tyskernes mest moderne, med gymnastikksal og svømmebasseng. I en tunnel mellom skolen og Oslo Tekniske skole ved siden av og Statens kvinnelige industriskole på den andre siden av gaten, var det et tilfluktsrom for 500-600 mann. Under skolegården var det en fireetasjes bunker. Etter hvert ble skolen en integrert del av det festningslignende området på Ruseløkka, forbundet med bunkere og underjordiske ganger, antagelig også med Victoria terrasse. Mot slutten av krigen var skolen overtatt av Waffen-SS-Polizei og klargjort for sprengning. Etter frigjøringen ble den overtatt av hjemmestyrkene, deretter brukt av allierte og norske militære. Distriktskommando Østlandet frigav skolen 17. januar 1946, slik at elevene igjen kunne begynne på skolen.

Men bunkeren, ofte kalt Ruseløkka-bunkeren, ble overtatt av Forsvaret og brukt av den militære etterretningstjenesten som overvåkingssentral til et stykke ut i 1970-årene. I 1980-årene ble det avslørt at også norske borgere, hovedsakelig venstreorienterte, var blitt telefonavlyttet herfra. Avsløringen som ble slått stort opp i mediene, var en gedigen skandale.