Statens lærerhøgskole i forming

Statens lærerhøgskole i forming, tidligere høyskole grunnlagt 1875, i 1994 innlemmet i Høgskolen i Oslo (nå OsloMet). Den ble grunnlagt som privatskole under navnet Den kvindelige Industriskole i Christiania for å utdanne faglærere i husflid og forming. I 1900 ble skolen statlig, het Statens kvinnelige industriskole før den 1966 ble Statens lærerskole i forming og fra 1981 høyskole. Skolen holdt til i Cort Adelers gate 33, som ble bygd som bolig og stod ferdig i 1882 (ark. Henrik Thrap Meyer og Halfdan Berle).