OsloMet – Storbyuniversitetet

(Omdirigert fra Høgskolen i Oslo)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Logo fra 2018. OsloMet / Public Domain

OsloMet – Storbyuniversitetet, Oslos andre universitet, opprettet 2018 som en fortsettelse av Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 40–52 (det tidligere Frydenlunds Bryggeri). Høgskolen i Oslo (HiO) var en statlig høyskole som ble opprettet 1994; den hadde sju avdelinger: for Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Sykepleierutdanning (SU), Ingeniørutdanning (IU), Journalistikk, bibliotek og informasjonsfag (JBI), Samfunnsfag (SAM), Helsefag (HF) og Estetiske fag (EST). HiO var landet største høyskole med 1250 ansatte og over 12 000 studenter i 2010. Den tilbød 33 bachelorstudier og 18 mastergradsstudier foruten videreutdanning og kursvirksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) utgjorde en viktig del av skolens virksomhet og var fordelt på flere hovedprogrammer. 1. august 2011 ble den slått sammen med Høgskolen i Akershus til Høgskolen i Oslo og Akershus. Rektor fra 2015 og fra 2018 for OsloMet er Curt Rice.

Høgskolen i Oslo ble opprettet 1. august 1994 ved sammenslåing av en rekke regionale høyskoler: Bislet høgskolesenter (med bl.a. Oslo lærerhøgskole og Sagene lærerhøgskole), Norges kommunal- og sosialhøgskole, Oslo ingeniørhøgskole, Norsk journalisthøgskole, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, Statens lærerhøgskole i forming, Barnevernsakademiet i Oslo, Aker sykepleierhøgskole, Statens sykepleierhøgskole, Ullevål sykepleierhøgskole, Statens reseptarhøgskole og Økonomisk College.

Bygningene.

Frydenlunds bryggeri ble gradvis avviklet i 1980- og 1990-årene, og Nora Eiendom AS overtok eiendommen. En omfattende ombygging og tilbygging har skjedd. Utstrakt bruk av rød tegl i både gammel og ny bygningsmasse gir høyskoleområdet et relativt enhetlig preg. Området er noe åpnet opp mot tilliggende gater ved portaler og passasjer.

Anna Sethnes hus, Pilestredet 52, med avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier foruten kantine og studentersamfunn, er den gamle hovedbygningen med hjørnet mot Dalsbergstien. Den er opprinnelig oppført for bryggeriet 1859 (ark. A. Lenschow) og ombygd 1992–93 (4 B arkitekter) før Bislet høgskolesenter flyttet inn. Den gamle kjøreporten mot Pilestredet er erstattet med vinduer. Bygningen har innvendige glassoverdekte gater rundt bryggeriets gamle festsal og trapperom, som er bevart.

Nedenfor ligger Katti Anker Møllers hus, Pilestredet 50, med bl.a. avdeling for helsefag, som ble ombygd samtidig. Også her binder glassoverdekte rom gamle og nye bygningsdeler sammen.

Innenfor ligger det gamle Fyrhuset, som er ombygd til helsefaglokaler og kafé; like ved er bevart en fabrikkpipe i tegl.

Eva Balkes hus, Pilestredet 48, er en modernistisk bygning oppført 1995 i sju etasjer, og rommer bl.a. avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag.

Elisabeth Lampes hus, Pilestredet 44, med fysioterapiutdanningen, er en ny bygning (ark. Geir Dyrvik), og oppført 1998 på området hvor bryggeriets garasjer – opprinnelig staller – lå. Nedenfor (Pilestredet 46) ligger administrasjonen og Internasjonalt kontor, foruten en del av avdelingen for estetiske fag. På østsiden av høyskoleområdet har OsloMet også lokaler i den eldre gården Falbes gate 5 og en ny i Falbes gate 18, foruten i Stensberggata 29 og i kurs- og konferansenteret Holberg terrasse.

Pilestredet Park 33 og 35 (på det tidligere området til Rikshospitalet) utgjør Henriette Bie Lorentzens hus, med avdeling for estetiske fag og for sykepleierutdanning. I Pilestredet 32 ligger Andrea Arntzens hus med avdeling for helsefag, i 35 ligger Gerd Hagens hus og Olaf Krans hus med avdeling for samfunnsfag, og Leif Tronstads hus og Fredrik Rosing Bulls hus, med avdeling for ingeniørutdanning. Dette nybygget (ark. Petter Bogen), som innbefatter det tidligere Edvard Storms gate 3, ble innviet i 2008.