Pilestredet Park

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Sentralparken i Pilestredet Park fotografert i 2008. - Foto Helge Høifødt / Creative Commons

Pilestredet Park, boligområde i bydel St. Hanshaugen, på området til det gamle Rikshospitalet. Også navn på gaten fra Holbergs gate og sørover på området, navnsatt 2002. De fleste av bygningene har adresse til denne gaten; også bygningene med adresse Stensberggata 10–14 regnes til området.

Tomten på 70 daa er avgrenset av Pilestredet, Nordahl Bruns gate, Langes gate, Frimanns gate, Ullevålsveien, Stensberggata og Holbergs gate. Mot Pilestredet og Nordahl Bruns gate avgrenses det nye boligområdet av den gamle sykehusmuren; mot Langes gate ligger den nye bebyggelsen ut mot gaten. Spesielt for området er kombinasjonen av bevaring og ombygning av en del av de gamle sykehusbygningene og nybygde blokker. Dominerende i kraft av sin størrelse er det tidligere «Sentralbygget», ombygd for Olav Thon Gruppen til boliger med et innslag av butikker og offentlig service. Også den gamle, nybarokke kvinneklinikkbygningen ved Stensberggata er bevart. Overlegeboligen ved siden av er ombygd til barnehage.

Flere aktører har vært involvert i utbyggingen, de største var Skanska Bolig og OBOS. Pilestredet Park ble tildelt Oslo bys arkitekturpris 2005 og Statens byggeskikkpris 2007. Mellom bygningene ligger Sentralparken med vannkunst og skulpturer, første gang opparbeidet 1883, restaurert 2004.

Bygninger m.m.:

1–5. Stor boligblokk i U-form, oppført 2006 (ark. Lund & Slaatto) i fallende terreng med fire og fem etasjer, inntrukket toppetasje.

7. Den gamle kvinneklinikken, oppført 1914. I det skrånende terrenget syd for bygningen ligger Kvinneklinikkparken.

Under den annen verdenskrig plasserte Milorg i januar 1944 en av sine radiosambandsstasjoner på loftet her. Slike stasjoner kunne aldri være lenge på samme sted, da tyskerne med sine peilebiler klarte å peile dem inn etter en viss tid. Stasjonen var plassert i en av de store ventilhusene på taket. Den fikk kodenavnet Barbette Red, og telegrafisten var Knut Haugland. Han holdt det gående til 1. april, da hadde tyskerne klart å peile ham inn, og under ledelse av Siegfried Fehmer gikk Gestapo til aksjon med hundre mann. Under skuddvekslingen klarte Haugland å komme seg unna og i sikkerhet. I 1960 ble hendelsene disse vintermånedene i 1944 filmatisert av Arne Skouen. Filmen fikk tittelen Omringet. Til minne om Barbette Red har Oslo Byes Vel satt opp et av sine blå skilt på den gamle kvinneklinikkbygningen.

11, 12, 13. Bakteriologisk Institutt og to sidebyngninger ombygd til 113 leiligheter 2008 (ark. SJ Arkitekter).

14. Boligblokk oppført 2006 (ark. Kritt Arkitekter).

17–19. To boligblokker oppført 2007 (ark. Lund & Slaatto AS + GASA) i seks etasjer og inntrukket toppetasje.

20. Et hjørnebygg ved krysset Langes gate/Wessels gate. Her holder Den islandske menigheten i Oslo til. Vest for nr. 20 og 21 ligger Gjenbruksparken, som er bygget med materialer fra Rikshospitalets bygninger.

22–27. Seks frittliggende boligblokker, oppført 2003 (ark. Lund & Slaatto). Fem etasjer og inntrukket toppetasje; fellesterrasser på taket.

28, 38 og 39. Tre boligblokker oppført 2006 (ark. Lund & Slaatto + GASA) i fem etasjer og inntrukket toppetasje.

33 og 35. Henriette Bie Lorentzens hus, to bygninger som hører til OsloMet - Storbyuniversitetet. Bygningene er forbundet under bakken og inneholder avdeling for estetiske fag og for sykepleierutdanning.

45. Pilestredet Park Studentby, oppført 2006 med i alt 129 boenheter, derav 17 single-leiligheter, 80 parleiligheter og 32 hybler.