Holbergs gate

Holbergs gate, Sentrum, bydel Sentrum, Frogner og St. Hanshaugen, fra krysset Sofies gate/Stensberggata til Nordraaks plass. Gaten passerer gjennom Holbergs plass. Oppkalt 1864 etter forfatteren Ludvig Holberg (1684–1754).

Bygninger m.m.:

1. Forretningsgård bygd for Nora Eiendom (nå KLP Eiendom AS) i postmoderne stil 1985 (ark. Narud-Stokke-Wiig). Diverse kontorer, bl.a. Cultura Bank.

11. En fireetasjes leiegård med mellombygg og bakbygning mot gården. I annen etasje i mellombygget bodde i de første krigsårene maskinfører hos Conrad Langaard, jødiske Abraham Egelstein (f. 1891) gift med Sonja Sara (f. Wilkomir 1894). De hadde to døtre: Fanny (f. 1915) som bodde i Maries gate 12, var kontordame og gift med Finn Thorolf Bache, og Borghild (f. 1921), som var barnefrøken (småbarnspedagog). Sammen med Borghild ble Abraham og Sonja Egelstein deportert med Donau 26. november 1942, og alle tre ble drept i gasskammer like etter ankomsten til Auschwitz 1. desember. Tre snublesteiner er satt ned til minne om Abraham, Sonja Sara og Borghild Engelstein.

21–23. Kontorbygning oppført 1977 for Akershus fylkeskommune og Den norske Santalmisjon, (ark. Harald Hille). Akershus fylkeskommune flyttet senere til Galleriet, Schweigaards gate 4.

Før krigen var det her en fireetasjes leiegård, litt tilbaketrukket fra gaten med en liten hage foran, adressen var nr. 21. Huset ble brukt som jødisk gamlehjem og barnehjem for flyktningebarn fra Østerrike og Tsjekkoslovakia som var blitt reddet fra nazistene i 1938–39.

I første etasje bodde i begynnelsen av krigen jødiske Lewek Levi Jacobowitz (f. 1888) som drev Industrigatens Frukthus i Fauchalds gate 2. Han var gift med Lea (f. Fein 1888). De hadde fire barn: Israel Salomon (f. 1914) som var lagerassistent, Sonja (f. 1916) som var ekspeditrise, Theodor (f. 1920) som var volontør og Thora (f. 1923) som var hjemmeværende. Lewek Jacobowitz ble arrestert 22. januar 1941 og deportert til Tyskland. Han døde i Auschwitz 19. juli 1943. De andre i familien kom seg over til Sverige.

I gamlehjemmet i annen etasje bodde blant andre Friedrich Weiner (f. 1873) og hans kone Ida Sara (f. 1873). De hadde kommet fra Østerrike i 1939. De hadde to døtre, Suran Charlotte (38 år i 1942) som bodde i Shanghai og Basch Hedwig (35 år i 1942) som bodde i Melbourne. Friedrich og Ida Weiner ble begge deportert til Auschwitz, Friedrich med Donau 26. november 1942, Ida med Gotenland 24. februar 1943. Begge ble drept i gasskammer like etter ankomsten, henholdsvis 1. desember 1942 og 3. mars 1943. Tre snublesteiner er satt ned til minne om de tre drepte.

Under aksjonen mot jødene høsten 1942 klarte Nic Waal, Gerda Tandberg, Hans Holm m.fl. å få reddet barnehjemsbarna, blant dem den ti år gamle Berthold Grünfeld, og transportert dem til Sverige. På forretningsgården her står et av Oslo Byes Vels blå skilt for å markere denne hendelsen.

I den tidligere leiegården i nr. 23 (opprinnelig nr. 35) bodde Ivar Aasen, først i en leilighet i første etasje, senere i annen etasje i bakbygningen, fra 2. februar 1880 til sin død 23. september 1896. Han hadde flyttet hit fra Teatergata 6.

30. Radisson Blu Scandinavia Hotel («SAS-hotellet»).