Teatergata

Teatergata, Sentrum, bydel St. Hanshaugen, fra Akersgata til Pilestredet. Oppkalt etter det første offentlige teater i byen, Strömbergs Teater, senere Christiania offentlige Theater. Teateret, som brant i 1835, lå på den nederste delen av tomten hvor den store leiegården Maltheby senere ble bygd. Gaten ble anlagt over den tidligere Krigsassessor Brochmanns løkke.

Gaten har gjennomgått store forandringer i de senere år. Av den gamle bebyggelsen står bare noen få bygninger igjen øverst mot Akersgata. På den andre siden er bygningene del av det nye Regjeringskvartalet (R 5). Nedenfor Munchs gate ligger Oslo Tinghus og forretningskvartalet med adresse til C. J. Hambros plass. Store deler av gateløpet ble gravet opp i forbindelse med anlegget av Hammersborgtunnelen i slutten av 1980-årene. Nedre del er nå delt med trapper.

Bygninger m.m.:

1. (og Akersgata 65), se Maltheby.

2. Togagården, forretningsgård oppført 1899 (ark. Kr. Rivertz). Her lå det på 1800-tallet en bygning som bl.a. huset Eugenia Stiftelse til 1842. Togagården er den eneste gjenværende fasade i hele kvartalet. Den var lenge sterkt truet av rivning, men fasaden ble bevart da nabobygningene ble revet og omgjort til departementskontorer, ferdigbygd 1996. Navnet kommer av konfeksjonsfirmaet A/S Toga, stiftet 1912, som holdt til i gården. Firmaet fremstilte herre- og gutteklær, pikekåper og uniformssøm. Fra 1900 hadde Kristiania Kooperative Selskab butikk i lokalene på hjørnet mot Akersgata, etter å ha flyttet fra Møllergata 16, kooperasjonens første butikk i Kristiania, 1905–09 var det manufakturavdeling i annen etasje. Under krigen hadde tyskerne et verksted og lager for elektrisk materiale i gården.. Senere holdt restauranten Toga (Toga kro) til i første etasje, der det nå er kantine for Regjeringskvartalet. I annen etasje lå Pingvin Club, der Sex Pistols hadde sin legendariske Oslo-konsert i 1977.

3. Kalt Nedre Maltheby, oppført 1843 av byggmester Nestor Malthe etter tegninger av J. H. Nebelong. Nissens latin- og realskole startet sin virksomhet her 1843, og hadde lokaler her til 1847, da skolen kunne flytte inn i ny bygning i Rosenkrantz’ gate 7. Brødrene Hals’ pianofabrikk hadde senere verksted i skolens gymnastikkbygning i indre gård. Den kgl. Tegne- og Kunstskole flyttet inn etter Nissens skole, siden hadde Qvams Latin- og Realskole og Balchens Døvstumme-Institut lokaler i bygningen. Bygningen ble totalskadet i en brann 1. januar 2001 og siden revet.

Nr. 4 og 6 ble slått sammen til én gård på slutten av 1800-tallet. I nr. 6 bodde Ivar Aasen 1858–80. Han flyttet 2. februar 1880 til Holbergs gate 35 (senere endret til nr. 23).

9. På denne adressen hadde Sparebanken (oppr. Spareforeningen) Bien holdt til siden oppstarten i 1885. Nytt kontor- og forretningsbygg oppført 1986; revet 2009 og erstattet av en ny tolv etasjes kontorbygning (BA arkitekter) som ledd i nytt regjeringsbygg (R 6). Plassen utenfor ble oppgradert og kunstnerisk utsmykket ved Do Ho Suh. Bien fikk kontorer på den andre siden av gaten, senere flyttet til Dronning Mauds gate 11.

I nr. 10–14Egers Bryggeri i annen halvdel av 1800-tallet.

12 var en tidligere toetasjes forretningsgård med sidebygning og bakbygning. I gården mot gaten var det salmakeri, i annen etasje Teatergatens Forsamlingssal. I sidebygningen var det kontorer og boliger, i bakbygningen garasjer og lager for flere firmaer. Under krigen ble gården rekvirert av Luftwaffe for Luftgau Nachrichtenregiment Teatergata 12 I og II.

16 var en tidligere bygård, revet i forbindelse med byggingen av Tinghuset. Her var det en filial av Ludv. R. Solbergs bakeri- og konditori.

Under krigen hadde den 29-årige Knut Nilsen en frukt- og tobakksforretning her, der det foregikk en mangslungen illegal virksomhet med hjemmefrontfolk som kom og gikk. 9. juli 1943 ble han arrestert og ført til Victoria terrasse, der han ble forhørt av Gestapo. For ikke å røpe noe, begikk han selvmord ved å kaste seg ut fra et vindu i fjerde etasje, og reddet antagelig med det manges liv.