Dronning Mauds gate

Dronning Mauds gate, Ruseløkka, bydel Sentrum, fra Olav V’s plass til Ruseløkkveien. Oppkalt 1956 etter dronning Maud (1869–1938), Norges dronning 1905–38. Firefelts vei med nyere forretningsgårder og nedkjørsel til Festningstunnelen.