Festningstunnelen

Festningstunnelen, veitunnel fra Bjørvikatunnelen til Filipstad, oppkalt 1997 etter Akershus festning, som tunnelen går under. Ideen om en tunnel gjennom sentrum er gammel, og de første planene forelå 1925 (se Grunnlinjen). Prosjektet, som ble kalt Fjellinjen, ble vedtatt av bystyret 1985 og arbeidet igangsatt 1987. Tunnelen ble åpnet 1990 og gikk da opp i dagen ved Havnelageret. Tunnelen ble frem til 1997 kalt Oslotunnelen. Den består av to tunnelløp med til sammen seks felt, 1800 m lang. Laveste punkt er ved Rådhusplassen, 45 m under overflaten. Arkitekter for faste installasjoner (eksostårn, kontrollsentral): Kleivan Arkitekter A/S. Underjordisk Vestbanekryss som forbinder Oslotunnelen med Vikaområdet og Ring 1 ble åpnet 1994.

Tunnelen ble bygget med midler fra Oslopakke 1. I 2010 ble Festningstunnelen koblet sammen med senketunnelen i Bjørvika; hele tunnelsystemet kalles nå Operatunnelen.