Bjørvikatunnelen

Bjørvikatunnelen, en 1100 m lang veitunnel ned tre kjørefelt i hver retning, åpnet 2010. 675 m av tunnelen er en senketunnel under Bjørvika, Norges første i sitt slag. Bjørvikatunnelen knytter sammen strekningen på E 18 mellom Festningstunnelen og Ekebergtunnelen med kryss ved Havnelageret og Sørenga. Tunnelen frigjorde de store trafikkarealene innerst i Bjørikva til byutvikling. Hele tunnelsystemet går under navnet Operatunnelen. Tunnelen ble bygget med midler fra Oslopakke 1.