Ekebergtunnelen

Ekebergtunnelen sett fra Bjørvikatunnelen. Foto: Peter Fiskerstrand

Ekebergtunnelen, del av Rv. 190, seksfelts motorveitunnel, del av fellesanlegget Operatunnelen.

Ekebergtunnelen er 1,5 km lang i to løp fra Sørenga til Kværner og forbinder gjennomgangstrafikk fra Bjørvikatunnelen (E 18) og Mosseveien med Vålerengtunnelen og Strømsveien (E 6). Anleggsstart 1992, åpnet for trafikk juli 1995. Tunnelen ble bygget med midler fra Oslopakke 1.