Vålerengtunnelen

Vålerengtunnelen, del av Riksvei 190 fra Lodalsbruene til Strømsveien ved Etterstad, åpnet 1987 og 1989 (to løp). 800 m lang. Byggingen av Vålerengtunnelen frigjorde boligområdene på Vålerenga fra tungtrafikken i Strømsveien, som da var del av E 6, og var avgjørende for at Vålerenga senere har fremstått som et attraktivt boligområde.