Lodalsbruene

Lodalsbruene, to broer i Lodalen som forbinder Ekebergtunnelen med Vålerengtunnelen. Første del åpnet 1987, ferdigstilt 1995. Del av Fv. 190. Hovedbroene er ca. 240 m lange. I begge retninger er det avkjørsel til Konows gate og videre til Kværnerveien og Ring 2. Øst for broene ligger Kværnerbyen.