Ring 2

Ring 2, også kalt Kirkeveiringen, ble påbegynt i 1890 og fullført i 1950-årene. Ring 2 går fra Lodalsbrua (rv. 190) og følger Kværnerveien og St. Halvards gate til Galgeberg, følger Åkebergveien og Kjølberggata fra Galgeberg, videre Finnmarkgata til Carl Berners plass, derfra Christian Michelsens gate, Marcus Thranes gate, Griffenfeldts gate og Kirkeveien til Frogner plass, og endelig Halvdan Svartes gate til Drammensveien ved Skøyen. Den krysser Akerselva på Vøyenbrua.

Ring 2 er om lag 10 km lang og er fra 2010 kommunal. Det er på flere strekninger anlagt egne buss- og taxifiler. Fra 2018 er den i omfattende grad utstyrt med sykkelfelt. Innenfor Ring 2 finnes Ring 1 (tidligere kalt Ibsenringen) og utenfor finnes Ring 3 (Store Ringvei).

Historikk

Ring 2 er Oslos eldste ringvei. Frem til 2010 var den statlig med nummer rv. 161. En ringgate fra Galgeberg til Skøyen ble planlagt allerede i 1885 av ingeniør Albert Fenger-Krog (se også Ringgata). Ring 2 ble påbegynt i 1890 og fullført i begynnelsen av 1950-årene med omtrent samme løp som i de opprinnelige planene. Bortsett fra Halvdan Svartes gate var hele veien blitt utbygd som firefeltsvei rundt 1990. For å redusere biltrafikken i tettbebyggelsen, bestemte man imidlertid i 1990-årene å føre en større del av trafikken ut på Ring 3. Derfor ble den søndre delen av Finnmarkgata ombygd til tofeltsvei i 1990-årene, og Kirkeveien ble på 2000-tallet tofeltsvei nedenfor Majorstuen.

Ring 2 ved Vøyenbrua med Marcus Thranes gate sett fra østsiden. Foto: Jan-Tore Egge