Christian Michelsens gate

Christian Michelsens gate, bydel Grünerløkka, fra Carl Berners plass til Vogts gate; del av Ring 2 (Kirkeveiringen). Oppkalt 1934 etter skipsreder Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (1857–1925), statsminister 1905–07. Bebyggelsen består for en stor del av boligbygg fra perioden 1928–39.

Bygninger m.m.:

63 (tidligere Christies gate 48). Toetasjes murvilla oppført 1886 av hanskemaker Christian Hallén i tilknytning til eiendommen Vennelyst. Den tilhørte familien til ca. 1975.

65. Her lå Brøderne Halléns hanskefabrikk. Litt vestenfor lå en annen murvilla, opprinnelig med adresse Torshovgata 17, i senere år kalt Hallén-villaen, revet 1983 og erstattet av en boligblokk, se Oskar Braatens gate.