Torshovgata

Torshovgata, Torshov, bydel Sagene, fra Sandakerveien til Vossegata. Navn 1866 etter gården Torshov, rester av gården ligger fortsatt for enden av veien.

Bygninger m.m.:

9. Lilleborg skole.

22. Nedenfor Torshovparken, mellom Christies gate (nå Per Kvibergs gate), Hegermanns gate, Ole Bulls gate og Torshovgata ligger den lille idrettsplassen Torshovbanen, anlagt i 1930-årene, nå kalt Lilleborgbanen. Her oppførte tyskerne under krigen fem brakker – en mannskapsbrakke, en vaktbrakke og tre garasje/stallbrakker. Brakkeområdet som tyskerne kalte «Lager Lilleborg», fylte hele plassen. Her var det blant annet staller for store, polske hester. Etter frigjøringen ble brakkene satt i stand og fortsatt brukt i en periode, før alle så ble revet etter relativt kort tid.

33. Den gamle Trikkestallen, bygd 1899, da trikkelinjen Grünerløkka-Munkedamsveien ble elektrifisert. Søndre del av bygget ble ombygget til to etasjer i 1930-årene. Verkstedsdriften fortsatte til 1974, deretter bl.a. bilverksted. Ombygd og gjenåpnet som kulturhus 2003. Trikkestallen huser Ungmedia og Oslo Nye Dukketeatret, i tillegg utleielokaler.

46. Tidligere adresse til Lønnebakken skole, tidligere Torshov Kompetansesenter, spesialskole oppført 1883 mellom tunene på Øvre og Nedre Torshov gård. Skolens hovedbygning er fra ca. 1900, nå Johan Selmers gate 5.