Christies gate

Wilhelm Frimann Koren Christie (1778–1849)

Christies gate, Dælenenga, bydel Grünerløkka, fra Schleppegrells gate til Christian Michelsens gate. Oppkalt 1864 etter eidsvollsmann, stortingspresident og stiftamtmann Wilhelm Frimann Koren Christie (1778–1849). Opprinnelig var Christies gate regulert helt fra Seilduksgata til nåværende Brettevilles gate; den øverste delen ble bare opparbeidet nord for Hans Nielsen Hauges gate og er den nederste delen av nåværende Borger Withs gate, mens gateløpet mellom Østgaards gate og Åsengata 1976 fikk navnene Anna Sethnes gate (nedenfor Torshovgata) og Per Kvibergs gate.

Ved gatens øvre del lå Nøisomhed (løkke) Foss.

Bygninger m.m.:

5. Teater Manu.

7–13. Den ene av to OBOS-blokker i Fagerheimen borettslag, oppført av Brødrene Johnsen 1933, den andre er Fagerheimgata 2–24, de har begge fem etasjer, til sammen 109 leiligheter (ark. Henrik Nissen og Gunnar Brynning).

19. En del av boligkomplekset Sannerterrassen som også omfatter Sannergata 32 og Dælenenggata 40 (ark. Blakstad og Munthe-Kaas). Bebyggelsen er dels i 4, dels i 6 etasjer. I 1937, da komplekset var nyoppført, inneholdt det 155 leiligheter og 6 butikker, en av disse var Oslo Samvirkelag avd. 80, en delikatesseforretning, nedlagt 1963.

38–42. Barnas hus, barnehager og fritidshjem, oppført 1951–52 (ark. Egil Haanshus).