Fagerheimgata

Fagerheimgata, Dælenenga-Torshov, bydel Sagene og Grünerløkka, fra Dælenenga idrettsplass til Mailundveien, videre som gangvei gjennom Torshovdalen til Johan Selmers gate. Det videre gateløpet fikk 1999 navnet Jolly Kramer-Johansens gate til Nordkappgata. Oppkalt 1879 etter løkken Fagerheim, som lå sørøst for det nåværende krysset Fagerheimgata/Christian Michelsens gate.

Bygninger m.m.:

2–14. Femetasjes OBOS-blokk fra 1933, den ene av to blokker i Fagerheimen borettslag med til sammen 109 leiligheter, den andre er Christies gate 7–13. De ble oppført 1933 av Brødrene Johnsen etter tegninger av Henrik Nissen og Gunnar Brynning. Da blokkene var nye, hadde de to grupper av leieboere, vanlige andelseiere og folk som ble skaffet bolig av kommunen grunnet saneringen av bebyggelsen i Pipervika.

9. Femetasjes boligblokk fra 1930 med 50 leiligheter (ark. Chr. Astrup). I underetasjen på sørsiden var det tidligere kolonialforretning, nå herrefrisør.

16. Våningshuset på løkken Thorseng. Her bodde ordfører Rolf Stranger i mange år.

19. Fagerheimen Tennisklubbs baneanlegg med klubbhus og fire baner, tre grusbaner og en med kunstgress.