Fagerheimen Tennisklubb

Fagerheimen Tennisklubb, stiftet 27. november 1927 på Dælenenga, oppkalt etter løkken Fagerheim som lå sørøst for det nåværende krysset Fagerheimgata/Christian Michelsens gate. Klubben har baneanlegg med klubbhus og fire tennisbaner i Fagerheimgata 19; tre grusbaner og en med kunstgress. Baneanlegget, som ligger like vest for Rodeløkkens kolonihager i det som opprinnelig var den nederste delen av Torshovdalen, ble anlagt like etter krigen.