Dælenenga (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Dælenenga, forretnings- og boligstrøk mellom Grünerløkka og Rodeløkka; navn etter Dælenenga gård. Historisk sett består Dælenenga av hele området mellom Lakkegata/bekkedraget øst for Trondheimsveien (nord til Sofienberg)/Trondheimsveien i øst og Grünerløkka/Torshov i vest. Akerselva er grense i sør og søndre Åsen i nord.

Strøket som nå kalles Dælenenga, ble innlemmet i byen 1878. Leiegårdsbebyggelse fra slutten av 1800-tallet, det meste nyregulert i 1930-årene. Bebyggelsen i Dælenenggata med Meieribolagets (senere Fellesmeieriets) anlegg, Christian Michelsens gate med tverrgater, forretningssenteret Carl Berners plass med den gamle Ringen kino, anlagt 1934–40. Rodeløkka Kolonihager ble anlagt på Dælenenga i 1907 under navnet Kristiania Småhaver. Dælenenga idrettsplass ved Grünerløkka åpnet 1916.

Dælenenga er et gammelt fabrikkstrøk. Dælenengen skole ble opprettet 1862, men ble senere nedlagt. Dæhleneng teglverk lå der Freiaparken ligger nå, men området der leira ble tatt ut, lå der hvor senere Dælenenga idrettsplass ble anlagt. I 1919 kjøpte Freia tomten etter det nedlagte teglverket, og fire år senere ble parken innviet. Under graving i Dælenenggata i 1912 ble det funnet en steinalderboplass (Nøstvetkulturen) med flere redskaper.