Sofienberg (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Sofienberg, sogn og boligstrøk sør for Rodeløkka, bydel Grünerløkka, navn etter Sofienberg løkke. Kirken ble oppført 1877. Leiegårdsbebyggelsen, hovedsakelig fra 1890-årene, dominerer strøket. Byfornyelse ble startet i slutten av 1970-årene. En mindre sanering har gitt rom for nye boligblokker. Sofienbergparken utgjør en stor del av området.